Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Programy do kosztorysowania dla kosztorysantów i firm budowlanych - ProKoszt

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną na odległość przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"] na terenie Polski. Nie prowadzi sprzedaży za granicę.

2. Właścicielem Sklepu jest firma:

GABI Jolanta Ambrożewicz, 

Białostoczek 10/3, Białystok, 

NIP: 542-291-92-31

REGON: 200381527

tel. 510 590 304, adres email: biuro@prokoszt.pl,

numer bankowy do wpłat: 

mBank

68 1140 2004 0000 3202 7018 3423,
 
wpisana do CEIDG, zwana dalej Sprzedawcą

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w katalogu, wprowadzania nowych towarów lub usuwania towarów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. Poprzez „Koszyk” Sklepu internetowego
 2. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień (510 590 304) 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie artykuły wymienione w obowiązującym w chwili składania zamówienia katalogu internetowym.

5. Zamówienia w Sklepie mogą składać wyłącznie osoby pełnoletnie, które założyły konto klienta sklepu. Osoba posiadająca takie konto zwana jest dalej Klientem.

6. Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji technicznych dotyczących funkcjonowania tego konta na adres e-mail podany podczas rejestracji. Informacje takie nie są informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie:

 1. dla zamówień płatnych gotówką przy odbiorze - w momencie otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep,
 2. dla zamówień płatnych w inny sposób lub składanych telefonicznie - w momencie przekazania środków do dyspozycji Sprzedawcy.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. Po zrealizowaniu zamówienia, w momencie przekazania towaru dla przewoźnika, Klient otrzymuje informację o wysłaniu towaru.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

10. Klient może wycofać zamówienie telefonicznie dzwoniąc na numer 510 590 304 przed wysłaniem towaru. W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zakupu towaru po jego wysłaniu, stosowane są przepisy z rozdziału dotyczącego zwrotu towaru do Sprzedawcy.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4

Wysyłka towaru i formy płatności

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy wynoszący zwykle 1 dzień roboczy w przypadku dostawy przesyłką kurierską lub od 2 do 5 dni w przypadku wysyłki za pomocą Poczty Polskiej.

5. W przypadku zaginięcia przesyłki mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i prawa przewozowego.

6. Sklep realizuje wysyłki korzystając z usług Poczty Polskiej oraz za pomocą firmy kurierskiej.

7. Przesyłka może być zrealizowana za pomocą Poczty Polskiej, o ile waga paczki nie przekracza 5 kg i jej wartość nie jest większa niż 500,00 zł. W pozostałych wypadkach przesyłka może być zrealizowana jedynie za pomocą firmy kurierskiej.

8. W przypadku wysyłki firmą kurierską, jeśli waga zamówionego towaru przekracza 30 kg, to towar dzielony jest na oddzielne paczki. W tej sytuacji koszt przesyłki liczony jest od każdej paczki oddzielnie.

9. Koszty przesyłki są następujące:

 1. Poczta Polska: do 5 kg - 13,53 zł
 2. Firma kurierska: do 30 kg - 15,99 zł

10. Przy zamówieniach na kwotę brutto przekraczającą 250 zł dostawa jest bezpłatna.

11. Płatność za pobraniem możliwa jest wyłącznie przy wyborze przesyłki firmą kurierską.

12. W Sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności: 

 1. za pobraniem - należność pobiera kurier,
 2. przedpłata na konto - płatność przelewem na konto bankowe Sklepu przed wysyłką towaru,
 3. płatność elektroniczna - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.
 4. raty - wysyłka towaru następuje po otrzymaniu potwierdzenia z instytucji finansującej faktu podpisania umowy kredytowej,

13. Sprzedawca realizuje zamówienia telefoniczne oraz zamówienia na towary, dla których status dostępności jest podany jako "Na zamówienie" tylko po otrzymaniu przedpłaty na konto (nie jest możliwa wysyłka za pobraniem).

14. Przesyłki Pocztą Polską, w zależności od wagi i gabarytów, realizowane są jako listy polecone priorytetowe lub paczki priorytetowe.

§5

Procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć sprzedawane towary bez wad.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na nośnik, na którym dostarczany jest program. W przypadku uszkodzenia nośnika podczas transportu należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając na adres biuro@prokoszt.pl list zawierający:

 1. opis towaru (nazwa programu, wersja, itp.),
 2. numer faktury zakupu stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. dane do kontaktu (imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon),
 4. opis nośnika, który uległ uszkodzeniu.

Sprzedawca po otrzymaniu reklamacji przekaże instrukcje w sprawie dalszego postępowania.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, to przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. W przypadku uznania reklamacji nośnik zostanie wymieniony na nowy i ponownie dostarczony Klientowi na koszt Sprzedawcy.

6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Informacje o sposobie dostępu do tego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się na stronie UOKiK w zakładce dotyczącej rozstrzygania sporów konsumenckich.

 

§6

Zwroty towarów

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie - jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy - zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).

4. Klient płaci za odesłanie towaru do Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu, wysyłany jest do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.

6. Wysyłając towar do Sprzedawcy należy zapewnić, aby nie nastąpiło jego uszkodzenie podczas transportu, gdyż wysyłka towaru w tym trybie następuje na ryzyko i koszt Klienta.

7. Prawo do zwrotu towaru, o którym mowa w poprzednich punktach obowiązuje tylko w stosunku do towarów zakupywanych przez Klientów będących Konsumentami w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

8. Ze względu na cyfrowy charakter niektórych z produktów, nie można dokonać ich zwrotu po dokonaniu instalacji.

§7

Ochrona danych osobowych

1. Klient, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przy tworzeniu lub aktualizacji konta nieprawdziwych danych Sprzedawca zastrzega sobie prawo usunięcia konta, z którym są one związane.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - firma GABI Jolanta Ambrożewicz, ul. Białostoczek 10/3, 15-869 Białystok.

3. Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę, w celach związanych z realizacją sprzedaży towarów, podanych przez siebie danych osobowych. Informacje dotyczące zasad ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres Administratora lub e-mailem na adres biuro@prokoszt.pl z adresu e-mail wykorzystanego podczas rejestracji w sklepie (wymaganie dotyczące weryfikacji nadawcy).

5. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety korzystania z sieci Internet.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Inne postanowienia

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl